We are the world

We are the world


# Præstens blog
Udgivet af Hamborg Dankirke.de, tirsdag d. 15. august 2017, kl. 09:01

WE ARE THE WORLD
 
Man kan ikke bare melde sig ud af verden, for vi er verden. Verden er os. Så vi kan ikke bare melde os ud af kampen for retfærdighed, fred eller miljø og så tro, at vi kan leve i en retfærdig, fredelig og ren verden. Uret, krig og forurening kender ikke til landegrænser og stopper ikke bare fordi vi ikke længere vil være med i en aftale. Vi er verden.
 
Om få dage bryder det løs her i Hamborg. G20 og alt hvad det medfører af topmøder, politiafspærringer og demonstrationer. Under overskriften ’Udformning af en sammenkoblet verden’ skal de diskutere økonomi-, finans-, klima-, handels-, beskæftigelses- og udviklingspolitik, samt migration, flygtningestrømme og terrorbekæmpelse. Alt på to dage … De får nok travlt.
 
Men vigtigt er, at de tager ansvar og at - de fleste - anerkender at være en del af verden. At de føler for verden og ikke er ligeglade. For ligegyldighed er ikke en følelse. Ligegyldighed er bare en uengageret strategi for at prøve at melde sig ud af verden. Ligegyldigheden et fripas til selvoptagethed. I ligegyldighedens navn kan man undlade at forholde sig til andre end sig selv og ikke reagere på forstyrrende, udenforstående elementer såsom uretfærdighed, krig og miljøkriser. Ligegyldighed gør det muligt at leve i verden uden at tage del i den. Ligegyldighed er at få livet foræret uden at tage del i det. Det er ligegyldighed. 
 
Ligegyldighedens modsætning er kærlighed og ud af den springer hjælpsomhed, respekt og handlekraft. Ligegyldighedens modsætning er kærlighed til vores medmennesker, til livet, til verden. Man siger, at man føler kærligheden. Og det er sandt. Men kærligheden er også langt mere end en følelse: den er et forhold som kræver opmærksomhed og indlevelse. Den er en relation, der betyder, at du for altid er forbundet til dit medmenneske. At du skal være over for andre, som du ønsker, de skal være over for dig. Og den regel er - som den danske filosof og teolog Løgstrup skrev - alt andet end en lunken regel om at gøre gengæld. Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske, der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted, for så aktuelt at handle imod den anden på den måde.
 
Vi er verden. Alt hænger sammen, dit liv med mit liv, mit liv med dit liv. Vi griber ind i hinandens liv som grene på samme træ. Og vi vil dø som visne grene hvis vi er ligeglade og ikke vil samarbejde. Ingen lever for sig selv. Hvor ensom man end kan føle sig. Vi er alle dybt berørt af hinanden. Som grene på samme træ lever vi med og mod hinanden, vi hænger sammen som ærtehalm. Vi skal tage vare om hinanden, for det er så let at komme til at skygge for den anden gren, og berøve den anden dens lys og glæde. Vi udgør tilsammen verden - hvor meget vi end tror vi kan klare os selv.