Jeg håber, at alle forstår budskabet

Jeg håber, at alle forstår budskabet


# Daniel Bonnesen
Udgivet af Hamborg Dankirke.de, torsdag d. 16. april 2020, kl. 05:23

Jeg håber, at alle forstår budskabet

- af Daniel Bonnesen, konfirmand i Sømandskirken 2019-2020

 

I disse tider er der sikkert mange folk, der spoerger sig selv om Gud har noget med coronavirus at goere. Jeg tror, at Gud har noget med den aktuelle situation at goere. Problemer faer os alle sammen til at holde sammen og at vaere solidariske. Jeg tror, at Gud sender saadan nogle katastrofer, saa menneskerne holder sammen, saa ikke alle er egoistiske.

 

Hvis verden ikke havde nogen problemer, ville alle vaere egoistiske, fordi der ikke er nogen grund til at vaere social. Lige nu er folk ekstra opmaerksomme paa at passe pa hinanden. Selvfoelgelig har man ogsa vaeret det foer, men nu er det endnu mere. For eksempel hoerte jeg om en dame, vis nabo ikke kunne gaa, saa derfor koebte hun toiletpapier til ham, saa han havde noget, hvis butikkerne lukkede. Og saadan nogen hjaelpsomme mennesker er der mange af lige nu.

 

Da jeg fornylig var ude at koebe ind, hoerte jeg ogsaa en dame snakke med en hjemloese ude foran butikken. Hun spurgte den hjemloese mand, om hun skulle koebe noget til ham inde i butikken. Han sagde, at han gerne ville have noget broed og paalaeg. Da hun kom ud af butikken, gav hun ham oven i koebet en flaske haandsprit og det er jo meget vigtigt at have.

 

Jeg tror, at mange unge mennesker taenker pa at hjaelpe de gamle menneseker, fordi det er dem der er mest udsatfor coronavirus (Covid-19).

 

Jeg haaber, at menneskerne forstaar budskabet og hjaelper hinanden.

***