Kirken

DANSK SØMANDSKIRKE HAMBORG har selvfølgelig det kirkelige i højsædet. Det kommer til udtryk på samme måde, som i den almindelige danske folkekirke. 

 

GUDSTJENESTERNE fejrer vi ca. tre gange om måneden i vores smukke kirkerum, som er skabt af kunstneren Erik A Frandsen. Hvilke gudstjenester der fejres, kan du se på kalenderen på forsiden af denne hjemmeside.

 

DÅB, VIELSE, VELSIGNELSE, BISÆTTELSE, MINDEHØJTIDELIGEHED er alt sammen højtideligheder som vi kan stå for – og det kan både være her i sømandskirken eller det kan være et andet sted, hvor I gerne vil have jeres højtidelighed afholdt.

 

KONFIRMATION foregår ved at deltage i undervisningen eet år i forvejen for selve konfirmationen, der altid foregår pinse søndag. De fleste konfirmander begynder på undervisningen når de går i 7., 8. eller 9. klasse. Det er en stor fordel at konfirmanden kan tale og forstå nogenlunde dansk, men det er ikke vigtigt om de kan skrive og læse dansk. Tilmelding foregår i august måned året før selve konfirmationen, ved en særlig indskrivningsgudstjeneste. På kalenderen på hjemmesidens forside, kan du se hvornår indskrivningen er i år. 

 

SØMANDSPRÆSTEN er både præst for danskere til lands og til vand, dvs. både for søfolkene på de danske skibe og for de danskere, der bor eller befinder sig i og omkring Hamborg. Du kan både kontakte præsten for en samtale og du kan kontakte præsten for praktiske spørgsmål om sømandskirken – fx om dåb, konfirmation, besøg på skibe, foredrag, frivillige, lokaleleje, ungdomsboliger, arrangementer, mad ud af huset osv.

 

For mere information kontakt sømandspræsten på hamborg@dankirke.de eller 0049 (0) 40 37 13 00