DANSK SØMANDSKIRKE HAMBORG har tre ben at stå på: det kirkelige, det kulturelle og det maritime.

 

GUDSTJENESTERNE fejrer vi ca. tre gange om måneden i vores smukke kirkerum, som er skabt af kunstneren Erik A Frandsen. Hvilke gudstjenester der fejres, kan du se på kalenderen på forsiden af denne hjemmeside.

 

DÅB, VIELSE, VELSIGNELSE, BISÆTTELSE, MINDEHØJTIDELIGEHED er alt sammen højtideligheder som vi kan stå for – og det kan både være her i sømandskirken eller det kan være et andet sted, hvor I gerne vil have jeres højtidelighed afholdt. Kontakt sømandspræsten på hamborg(a)dankirke.de eller 0049 (0) 40 37 13 00

 

KONFIRMATION foregår ved at deltage i undervisningen eet år i forvejen for selve konfirmationen, der altid foregår pinse søndag. De fleste konfirmander begynder på undervisningen når de går i 7., 8. eller 9. klasse. Det er en stor fordel at konfirmanden kan tale og forstå nogenlunde dansk, men det er ikke vigtigt om de kan skrive og læse dansk. Tilmelding foregår i august måned året før selve konfirmationen, ved en særlig indskrivningsgudstjeneste. På kalenderen på hjemmesidens forside, kan du se hvornår indskrivningen er i år. Kontakt sømandspræsten på hamborg(a)dankirke.de eller 0049 (0) 40 37 13 00

 

SØMANDSPRÆSTEN er både præst for danskere til lands og til vand, dvs. både for søfolkene på de danske skibe og for de danskere, der bor eller befinder sig i og omkring Hamborg. Du kan både kontakte præsten for en samtale og du kan kontakte præsten for praktiske spørgsmål om sømandskirken – fx om dåb, konfirmation, besøg på skibe, foredrag, frivillige, lokaleleje, ungdomsboliger, arrangementer, mad ud af huset osv. Kontakte sømandspræsten på hamborg(a)dankirke.de eller 0049 (0) 40 37 13 00

 

 

_________________________

 

 

PRISER

Da vi kun får et begrænset beløb fra den danske stat, så er det op til os selv at få kirken til at løbe rundt. Det betyder, at vi er nødsaget til at tage penge for alt, hvad vi laver. Derfor er der også priser på bla. de kirkelige handlinger.

 

Dåb, der afholdes i gudstjenesten:

 • er du medlem er Dansk Sømandskirke Hamborg: 0,- euro
 • er du ikke medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 150,-euro.

 

Dåb, der holdes udenfor gudstjenesten (fx. lørdag):

 • hvis du eller din ægtefælle er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 150,- euro
 • hvis hverken du eller din ægtefælle er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 300,- euro

 

Konfirmation og undervisning koster:

 • hvis du eller din ægtefælle er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 150,- euro
 • hvis du eller din ægtefælle er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 300,- euro

 

Vielse koster:

 • hvis du eller din kommende ægtefælle er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 150,- euro
 • hvis du eller din kommende ægtefælle ikke er medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg: 300,- euro

 

Begravelse/minderhøjtidelighed betaler kirken for dig.

Er der nogle af disse priser du ikke har råd til at betale, ring eller skriv da meget gerne til os, og så finder vi selvfølgelig en løsning!

_________________________

 

MEDLEM

Hvis du og/eller din familie ønsker at blive medlem af Dansk Sømandskirke Hamborg, så er der tre muligheder:

 • få jeres danske kirkeskat overført til Dansk Sømandskirke Hamborg
 • få jeres tyske kirkeskat overført til Danske Sømandskirke Hamborg
 • månedligt indbetale et selvvalgt beløb til kirken.

 

I får så en Spendenbescheinigung i februar hvert år på det beløb i giver. Som medlem støtter du Dansk Sømandskirke Hamborg i det arbejde vi laver for og blandt danskere og dansksindede til lands og til vands i Hamborg. Dansk Sømandskirke Hamborg får kun præstens og assistentens løn betalt fra Danmark, alt andet skal vi selv financere.

 

Som eksempler på hvad vi bruger medlemmernes penge på kan nævnes:

 • økonomisk, socialt, juridisk, praktisk støtte til trængte danskere i og omkring HH
 • aviser, bøger, julepakker og andre gode ting til danske søfolk Hamborg og Bremerhaven
 • hjemløse i lokalområdet hjælpes med mad, tæpper og tøj
 • traditionelle danske arrangementer som fastelavn, juletræsfest, høstfest, skt. Hans mm.
 • arrangementer som legestue, foredrag, studiegrupper, alsang, filmfremvisning

 

Som medlem får du/I en række fordele: søndagsdåb er gratis, og lørdagsdåb, konfirmation og vielse er 150,- billigere for et medlem end for et ikke-medlem

_________________________